Saturday, December 23, 2017

Tapu nedir ?


                                                  
Tapu Nedir ?

Bir gayrimenkulü satın alırken, gayrimenkulün mülkiyetini ispatladığı için en önemli belge şüphesiz tapudur.

Bu blog yazısında, tapuyu elde etmek için geçerli prosedürleri izleyeceğiniz gibi, tapunun basılı versiyonunda hangi tür bilgi bulunması gerektiğini  de açıklayacağız.

Ayrıca, hazır bir kağıt üzerine basılan belgeden başka bir değeri olmadığını çok açık bir şekilde belirtmek isteriz.

Bunu bir çeşit diploma olarak görebilirsiniz. Güvendiğiniz biri, tapunuzun basılı halini alsa bile, kötüye kullanamaz.

Tapu sahibi, tapu siciline kayıtlıdır ve bilgisayar sistemlerinde geçerli olan bilgidir.

Yakın zamana kadar tapu alma süreci biraz karmaşık ve zaman alıcıydı.

Neyse ki işler iyileşti ve bugün süreç şöyle devam ediyor ...

Tapu dairesinin internet sitesinden devir işlemleri için 
randevu alınır..

Gayrimenkul devri için tapu kopyası, alıcı ve satıcıların kimlik asılları ve kopyalar, alıcı ve satıcının fotoğrafları mesken ise dask poliçesi gerekmektedir.

 Daha sonra tapu görevlisi  işlemle ilgili imza zamanını ve harç  ücretlerini taraflara bildirir.

 Satıcı ve alıcı, daha sonra bu ücretleri tapu dairesine ait bir banka hesabına yatırır.

 Son işlem, belirtilen imza saatinde tapu ofisinde taraflar tarafından devir işlemi gerçekleşir.

 İmzalamadan hemen sonra bilgisayar sistemine bilgi girilir ve işlem onaylanır.

İşlemin tamamı normal olarak 2 yada  4 gün sürer.
İşlem tamamlandıktan sonra tapunuza daha yakından bakabilirsiniz.

İşte bu nedenle, tapu ve  tapu sicilinde bulabileceğiniz bilgileri yazdık.

1: Bölge, bölge ve şehir gibi mülkün konumu ile ilgili bilgiler.

2: Sahibinin fotoğrafı. Tapulu senedi üzerinde fotoğraf yoksa değişen bir şey olmaz.

3: Tapu sicil numarası ve mülkünüzün bulunduğu yer.

4: Yapım türü, örneğin arsa veya arsa üzerindeki binaların sayısı.

5: Arsanın büyüklüğü

6: Binanın şehir planının bir parçası olup olmadığını gösteren bilgiler.

7: Mülkün hukuki durumu hakkında bilgi. "Kat irtifakı" veya "kat mülkiyeti" olmalıdır. "Kat irtifakı" olması halinde "ferdi iskan"  durumunu kontrol etmelisiniz.

8: Gayrimenkulün değeri.

9: Villa, daire veya dubleks gibi gayrimenkulün türü.

10: Ortak alanların sahipliği paylaşımı.

11: Daire sayısı.

12: Satıcı ve alıcı hakkında bilgi.

13: Mevcut sahibi ve payları hakkında bilgi.

14: Tapu sicil numarası ve referans numarası verilmesi.

15: Mülkün başka bir alana giren bir alana ait olması 
durumunda veya arazi üzerinde irtifak hakkı veya diğer 
alanlar gibi herhangi bir talep olması halinde, tapu dairesi tarafından kullanılan dahili bilgiler.

16: Tapu dairesinin damgası ve imzası.


Yine size hatırlatmak isteriz ki, tapu senedinin kağıt versiyonu gerçek değer taşımıyor ve tapunuzu kaybetmeniz durumunda kolayca yenisini çıkartabiliyorsunuz.

No comments:

Post a Comment