Tuesday, April 4, 2023

Türkiye'deki Deprem Riskli Bölgeler Nerelerdir?


Türkiye, Anadolu levhası olarak adlandırılan küçük bir tektonik levha üzerinde yer almaktadır ve ülke nispeten yüksek sismik aktiviteye sahip bir bölgede yer almaktadır.


Bunun nedeni, ülkenin üç büyük tektonik levha arasında sıkışmasıdır: güneyde kuzeye giden Afrika ve Arap levhası ve kuzeyde güneye giden Avrasya levhası.
Bu üç levhanın hareketi Anadolu levhasının batıya, Ege Denizi'ne doğru itilmesine neden olur.

Türkiye büyük bir ülke olduğu için bölgeden bölgeye risk çok farklılık gösteriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) tespitine göre Türkiye'de bölgeler deprem riskine göre 5 bölgeye ayrılıyor.

Eğer bir bölge 1., 2. veya 3. bölgede yer alıyorsa önlem alınmalıdır.

Alanya 4. bölgede yer almaktadır ve bu nedenle güvenli bölge olarak kabul edilmektedir.
Bu, Alanya'da depremlerin hissedildiği ancak yıkıcı bir etkisinin olmayacağı anlamına gelir.

Türkiye'de İnşa Süreci


Binaları depreme dayanıklı yapmak için inşaatçının binanın doğal titreşimlerinin farkında olması gerekir.
Depremler güçlü yanal hareketler yaratır, bu nedenle hasar miktarını en aza indirmek için binalar, yanal yükü emecek ve zemine yönlendirecek rijit yatay döşemeler ve dikey kolonlar kullanılarak inşa edilir.

Alanya'nın nispeten düşük sismik aktiviteye sahip bir bölgede yer almasına rağmen, depremlerin neden olduğu hasarları da kapsayan DASK sigortası yaptırmak zorunludur.

Türkiye'de yapı ruhsatlarının nasıl alınacağına ve verilen izne göre inşaatın nasıl yapılacağına dair net kurallar vardır.

İnşaat sürecinde, ham inşaatın kalitesi ve yapı ruhsatına uygunluk kontrolleri doğrulanmış ve bağımsız kontrolörler tarafından yapılır.

Ancak bu kontroller geçildikten sonra inşaatçı nihai izinleri ve tamamlanma belgelerini alabilir.


Binanın depreme dayanıklı olup olmadığını nereden öğrenebilirim?


Depreme dayanıklılık testleri, bağımsız ve lisanslı araştırma şirketleri veya belediye ekipleri tarafından yapılmakta ve yüksek riskli bölgelerdeki eski binalar için kullanılmaktadır.

Deprem riskinin yüksek olmadığı bölgelerde depreme dayanıklılık testleri bağımsız firmalara ücret karşılığında yaptırılabilir.

Genel olarak, yeni binalar inşaat sürecinde test edilip onaylandıklarından, 5 bölgenin hiçbirinde test edilmesine gerek yoktur.